ปัญหาของ samba บน Ubuntu 8.10


เป็นปัญหากวนใจมาตั้งนานแล้วเรื่อง samba share บน Intrepid Ibex เนื่องจากบักของ gvfs ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง shared network ทาง nautilus ได้ ต้องเข้าไปทาง smbclient ใน terminal อย่างเดียว

วันนี้กด update เห็นมี gvfs ในลิสต์ก็รู้เลยว่าวันนี้คงได้แชร์ไฟล์แบบปกติมนุษย์ซักที อัพเดตเสร็จปุ๊บ ลองปั๊บ ปรากฏว่าแป้ว มันขึ้นว่า “Unable to mount location – Failed to retrieve share list from server” แต่ด้วยความพยายาม (ที่ปกติจะไม่ค่อยมี) ลองค้นใน Google ดู เจอว่ามันเกิดจากที่ samba share ชนกับ firewall ของ ufw นั่นเอง วิธีแก้ก็ต้องไปเพิ่ม allow rule โดย เปิด terminal แล้ว

sudo gedit /etc/default/ufw

มองหาบรรทัดที่มีคำขึ้นต้นว่า IPT_MODULES เพิ่ม netbios_ns เข้าไปแบบข้างล่าง

IPT_MODULES="nf_conntrack_ftp nf_nat_ftp nf_conntrack_irc nf_nat_irc nf_conntrack_netbios_ns"

เซฟไฟล์ แล้วกลับมาที่เทอร์มินัลอีกครั้งแล้วใส่พวกนี้ลงไป

สำหรับ samba share

sudo ufw allow proto tcp to any port 135 from 192.168.0.0/16
sudo ufw allow proto udp to any port 137 from 192.168.0.0/16
sudo ufw allow proto udp to any port 138 from 192.168.0.0/16
sudo ufw allow proto tcp to any port 139 from 192.168.0.0/16
sudo ufw allow proto tcp to any port 445 from 192.168.0.0/16

สำหรับกรณีที่ใช้ avahi หรือ bonjour หรือ zeroconf

sudo ufw allow proto udp to any port 5353 from 192.168.0.0/16

เผื่อไว้ อณุญาตให้ ssh ผ่านแลน

sudo ufw allow proto tcp to any port 22 from 192.168.0.0/16

เท่านี้ก็จะได้เห็น share แล้ว ดีใจมากๆ Places –> Network –> Windows Network

ขอบคุณวิธีเซ็ต firewall จาก http://log.logfish.net/node/31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: