เพิ่มความเร็วให้กับ OpenOffice.org


ถ้ารู้สึกว่า OpenOffice.org ที่ใช้อยู่ช้า อืด (ซึ่งเป็นเรื่องปกติ) ก็ลองปรับแต่งตามนี้ดู

 1. ไปที่ เมนู Tools > Options
 2. คลิกเลือกเมนูย่อย Memory (ในหัวข้อ OpenOffice.org) ทางด้านซ้าย
 3. ปรับค่าต่างๆ ตามนี้
  • Number of Steps: 30 (หรือน้อยกว่า)
  • Use for Open Office: 128
  • Memory per Object: 20
  • Number of Objects: 20
   (วิธีนี้จะทำให้ OpenOffice.org กินแรมมากขึ้น ถ้าหากมี RAM น้อยกว่า 1 GB ก็ปรับค่าต่างๆให้ลดลงกว่าที่แนะนำได้ตามสมควร)
 4. เพิ่มเติม กรณีที่อยากให้เปิดโปรแกรมเร็วขึ้น ก็ติ๊กถูกตรงช่อง Enable Systray Quickstarter (เครื่องจะโหลด OpenOffice.org ตั้งแต่ตอนบูตเลย)
 5. และถ้าหากไม่มี Extensions หรือความจำเป็นส่วนตัวที่ต้องใช้ Java ก็ให้เลือกที่เมนูย่อย Java ทางด้านซ้าย แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้ากล่อง Use a Java Runtime Environment ออก

แถมให้อีกหน่อย ไม่อยากให้เลื่อน Object แล้วตะกุกตะกัก ก็ให้ไปที่เมนูย่อย Grid (ในหัวข้อ OpenOffice.org [App ที่เปิดอยู่]) ทางด้านซ้าย แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้ากล่อง Snap to Grid ออก

เรียบเรียงจาก http://www.ghacks.net/2007/08/18/speed-up-open-office/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: