Linux กับ Mac ไม่ต้องลง Green Dam? เพราะลงไม่ได้


มาตรการเกี่ยวกับโปรแกรม Green Dam Youth Escort ของรัฐบาลจีนนี่จะเอายังไงกันแน่ (Green Dam Youth Escort คือ โปรแกรมที่รัฐบาลจีนกำหนดว่าจะต้องลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในจีนเพื่อกรองการเข้าถึงข้อมูลที่ “ไม่เหมาะสม” ในอินเตอร์เน็ต หรือจะเรียกว่าเป็น “Great Firewall” ระดับ personal ก็ได้) ล่าสุดก็เลื่อนการประกาศใช้ออกไป

และยังมีเรื่องตลกต่อเนื่องมากไปอีก คือ โปรแกรมตัวนี้ไม่มีเวอร์ชันสำหรับบน Mac OS และ Linux เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux และ Mac ก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมนี้ไปโดยปริยาย ข้อยกเว้นอันนี้ยังรวมไปถึง Windows 64-bit version ด้วย

เอ๊ะ หรือว่านี่เป็นแผนโปรโมตลินุกซ์แบบกึ่งบังคับกึ่งขู่เข็ญของรัฐบาลจีน (คิดไปได้เนอะ :-P)

อ่านข่าวเต็มๆ http://www.electronista.com/articles/09/07/03/macs.exempt.from.green.dam/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: