วิธี Extract เสียงจากไฟล์วิดีโอโดยใช้ Mplayer


  1. เปิด Terminal (คนที่ไม่ชอบ CLI อย่าเพิ่งโวยวาย ใจเย็นๆ)
  2. ใช้คำสั่ง
    mplayer -ao pcm:fast:file=audio.wav -vo null -vc null video.avi

    • แทนที่ video.avi ด้วยชื่อไฟล์วิดีโอหรือ path ของไฟล์วิดีโอที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องเป็น .avi เท่านั้น ใช้ได้กับทุกฟอร์แมตที่ Mplayer เล่นได้)
  3. เสร็จแล้ว ก็จะได้ไฟล์เสียงในชื่อ audio.wav ใน working directory

ที่มา http://www.savvyadmin.com/extract-audio-from-video-files-to-wav-using-mplayer/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: