แปลง man page เป็น pdf ใน Linux


คำสั่ง man เป็นคำสั่งที่มีประโยชน์มากคำสั่งหนึ่งใน *nix OS เพราะมันคือการแสดงคู่มือ Manual (หรือที่เรียกว่า man page) ของคำสั่งนั้นๆ

แต่ man page ของบางคำสั่งก็ยาวมากๆ ถ้าจะให้อ่านจากหน้าต่าง Terminal มันก็ไม่สะดวกและไม่ชินตานัก คงจะดีกว่าถ้าเราแปลง man page ยาวๆ ให้อยู่ในรูปที่อ่านได้ง่ายๆ อย่าง PDF (Portable Document Format) เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลง man page เป็น PDF นั้นไม่ยากเลย ยกตัวอย่าง การแปลง man page ของ rsync ให้อยู่ในรูป pdf โดยให้ชื่อไฟล์ว่า rsync.pdf ใช้คำสั่งเพียง 1 บรรทัด คือ

man -t rsync | ps2pdf - rsync.pdf

คำสั่งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก เป็นการใช้ option -t ของคำสั่ง man ส่ง output ออกมาเป็น PostScript จากนั้นก็ pipe ต่อไปที่ ps2pdf ซึ่งเป็นคำสั่งในการแปลง PostScript (ps) ไปเป็น PDF

ที่มา http://linuxpoison.blogspot.com/2010/06/convert-linux-man-pages-to-pdf-files.html

ป.ล. man page ของ rsync อันเดียวแปลงออกมาเป็น pdf ได้ตั้ง 42 หน้า! ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอ่าน man page แล้วปวดหัวจัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: