ร่วมกรอกแบบสอบถามกับ Phoronix 2010 Linux Graphics Survey


เจ้าเก่าเจ้าเดิม Phoronix เว็บไซต์ขาประจำเรื่อง Graphics, Benchmark etc. บน *nix OS เริ่มจัดทำแบบสอบถาม Linux Graphics Survey สำหรับปี 2010 นี้แล้ว นับเป็นปีที่สี่ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2007

การสำรวจรอบนี้จะใช้เวลาเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน คือ 1 กันยายน จนถึง 1 ตุลาคม 2010 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการ Phoronix ก็จะเผยแพร่ผลการสำรวจพร้อมกับการวิเคราะห์ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติเช่นทุกปี (ผลการสำรวจปี 2007, 2008, 2009)

ขอให้ทุกท่านช่วยไปร่วมทำแบบสอบถามได้ที่

Phoronix’s 2010 Linux Graphics Survey

คำถามมี 10 กว่าข้อเอง คำถามสั้นๆ ตัวเลือกสั้นๆ ไม่ถึง 2 นาทีก็เสร็จ

มีข้อสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การกรอกแต่ละครั้งให้ผู้ทำนับเฉพาะเครื่องที่ลง *nix OS เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ถ้ามีหลายเครื่องให้ทำหลายรอบๆ ได้ (ผมเผลอกรอกรวม ใส่ข้อมูลของทั้งสองเครื่องไปรอบหนึ่ง :-() และข้อที่ไม่รู้หรือไม่อยากตอบก็เว้นว่างไว้ก็ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: