MPlayer 1.0 RC4 ออกแล้ว แต่ตัวเต็มจะมาเมื่อไรยังไม่รู้


MPlayer ถือว่าเป็น media player ที่เจ๋งที่สุดตัวหนึ่งในโลกของ Open Source และเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมเจ๋งๆ ของ Open Source ไปแล้วที่มักจะไม่ยอมออกเป็นเวอร์ชัน 1.0 สักที ค้างอยู่ 0.9xx หรือ 1.0beta อะไรประมาณนี้ อย่างในกรณีของ MPlayer นี่อยู่เวอร์ชัน 1.0 RC มาตั้งแต่ปี 2006 เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว (2010) ก็เพิ่งจะออกเป็น RC3

และผ่านมาไม่นานนี้เอง MPlayer 1.0 RC4 ก็ถูกอัพโหลดขึ้น FTP ของ MPlayer แบบเงียบๆ ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปลองใช้ ไม่มีทั้ง Release Announcement ไม่มีส่งข่าวไปให้สื่อ เป็นการออกเวอร์ชันที่เงียบเชียบกว่าการออก OpenOffice.org 3.3 ของ Oracle เสียอีก

แต่ Phoronix ก็อุตส่าห์ไปค้น change log ที่อยู่ใน source package มาให้ดู ข้างล่างนี้คือ change log ของ MPlayer 1.0 RC4

GUI:
– Changes towards removing the GUI
– The GUI will no longer display any error or warning messages.
– Special GUI slave commands (gui_*) were removed, along with the related key bindings.

Decoders:
– YUY2 Lossless Codec (YLC0) via binary DLL
– Truemotion RT codec (TR20) via binary DLL
– Nogantech Codec (NTN1 and NTN2) via binary DLL
– add new FourCCs (m1v1, yuvs, VYUY, Y42B, V422, YUNV, UYNV, UYNY, uyv1, 2Vu1, P422, HDYC, IJLV, MVJP) TwoCCs (0xA106, 0x6c75, 0xAAC0, 0x55005354) to existing decoders
– AMR now handled via OpenCORE decoder
– updated Windows Media Screen Codec (MSS1, MSS2) via binary DLL
– CoreAVC H.264 decoder via binary DLL (Windows only)
– Kega Game video codec (KGV1) via binary DLL
– SoftLab-NSK Forward MPEG-2 I-frames (SLIF) via binary DLL
– JPEG 2000 support via OpenJPEG
– internal liba52 copy removed
– CineForm HD (CFHD) via binary DLL
– VP8 en-/decoding through libvpx wrapper and native decoder in FFmpeg
– support for external libmpeg2 added
– hardware MPEG decoder priority lowered
– external libmpg123 support

Demuxers:
– Mostly fixed timing issues with some H.264 (PAFF) samples
– Matroska and Ogg demuxers switched to use libavformat by default. Report issues and use -demuxer ogg and -demuxer mkv to work around them.
– support for TrueHD in Blu-ray streams in libmpdemux
– more Blu-ray codec support with lavf
– fix length in ASF/WMV files
– support ISDB-Tb DVB streams

Filters:
– remove vf_yuy2, functionality is replaced by -vf format=yuv2
– remove vf_rgb2bgr, functionality is replaced by sws and vf_format

Streaming:
– Support for unencrypted Blu-ray playback through libbluray. Use it through: mplayer br:////path/to/disc

Drivers:
– -vo yuv4mpeg:interlaced no longer does its own interlaced RGB->YUV conversion. Use -vf scale=::1 to keep the same behavior and report if there are any issues with that.
– X11: Window manager chooses Window position by default. Add geometry=50%:50% to your configuration to get the old behavior.
– -vo md5sum md5 calculation changed so output matches FFmpeg’s -f framemd5
– Support for more formats in OpenGL video output drivers (different YUV subsampling, 16 bit per component)
– Selectable YUV to RGB conversion standard for -vo gl (-vo gl:colorspace=…:levelconv=…)
– -vo gl now tries to use yuv=2 by default if possible
– -vo gl:stereo=… for experimental stereo (3D) support
– -vo matrixview finally added
– add OS/2 KAI audio driver (-ao kai)

Other:
– -nosub option for disabling auto-selected subtitles
– support for displaying subs in the terminal (FIXME)
– support for subtitles with audio-only files
– support for right-to-left languages with embedded subtitles
– support for UTF-16 encoded external subtitles
– support for 8 channel audio
– sync dvd:// and dvdnav:// features
– support for MPEG-4 ASP in VDPAU video output (non-B-frame only)
– support for live and non-live DVB teletext with demuxer lavf
– -name, -title and -use-filename-title options for MPlayer
– support for stream handling via FFmpeg, in particular RTMP and RTSP (use e.g. ffmpeg://http://example.com/test)
– experimental support for external libass, configure with –disable-ass-internal
– better support for 16-bit-per-component formats and formats with alpha channel
– better out-of-the-box support for compiling for ARM, IA64, MinGW32 and MinGW-w64, MinGW has ASLR enabled with recent enough binutils
– libdvdcss synced with upstream Subversion snapshot

MEncoder:
– add -tsprog for demuxer lavf

มีการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถเข้ามาเยอะจริงๆ สมกับที่พัฒนามานานข้ามปี ส่วน MPlayer 1.0 ตัวเต็มนั้นยังไม่มีข่าวว่าจะออกเมื่อไรเท่าที่รู้ตอนนี้คือ MPlayer 1.0 มีชื่อรุ่นว่า “Yes We Can” จะรองรับ JPEG 2000, VP8, Blu-ray (ตอนนี้ RC4 รองรับไฟล์ Blu-ray แบบที่ไม่เข้ารหัสแล้ว), รองรับ NVIDIA VDPAU (hardware acceleration ของ NVIDIA) สำหรับ MPEG-4 ASP, สนับสนุนการคอมไพล์บนสถาปัตยกรรม ARM แบบ out-of-the-box

ที่มา http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=OTA1OA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: