Xfce Foundation ถือกำเนิดแล้ว


Xfce เป็น Desktop Environment ที่มุ่งเน้นความเร็ว ความเรียบง่าย กินทรัพยากรเครื่องน้อย (แต่หลังๆ ก็เริ่มจะแข่งกันสูบ RAM เหมือน GNOME และ KDE แล้ว) หลังจากที่ออกเวอร์ชัน 4.8 ไปได้ไม่นาน นักพัฒนาของ Xfce ก็เห็นควรว่าจะต้องสร้าง Xfce Foundation ขึ้นมาได้แล้ว (ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าก่อนหน้านี้ Xfce ไม่มี Foundation เป็นของตัวเอง)

การตัดสินใจเปิดตัว Foundation เพิ่งจะได้รับการตกลงร่วมกันในงาน FOSDEM ครั้งที่ผ่านมาล่าสุด ในตอนนี้ Xfce Foundation ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการตามกฏหมาย แต่ก็มีประธานมูลนิธิ (President) และรองประธาน (Vice President) เรียบร้อยแล้ว คือ Jannis Pohlmann เป็นประธานบริหาร, Nick Schermer และ Jérôme Guelfucci เป็นรองประธาน มีคณะสมาชิกเริ่มแรกรวมทั้งสิ้น 8 คน (นับรวมประธานและรองประธานด้วย)

คณะกรรมการบริหารชุดแรกนี้มีระยะเวลาการทำงาน 2 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2011 นี้จะเป็นการเปิดประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการนัดแรก รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงในเว็บ http://www.xfce.org/ ต่อไป

ที่มา http://www.h-online.com/open/news/item/Xfce-gets-a-Foundation-1185383.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: