The Document Foundation ได้เงินบริจาคครบ 50,000 ยูโรแล้ว


หลังจากเปิดรับบริจาคแค่ 8 วัน The Document Foundation ก็ทำเป้ายอดบริจาคได้ถึง 50,000 ยูโรตามที่ต้องการแล้ว มีผู้ใจบุญบริจาคทั้งสิ้น 2,000 กว่าราย

เงินจำนวน 50,000 ยูโรนี้จะทำให้ The Document Foundation และชุมชน LibreOffice ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรอย่างถูกต้องตามกฏหมายในเยอรมนี ตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนทางเอกสารเท่านั้น

แม้ว่าจะทะลุเป้าที่ตั้งไว้ในทีแรกแล้ว แต่ The Document Foundation ก็จะเปิดรับบริจาคต่อไปจนกว่าจะครบกำหนด 21 มีนาคม 2011 เงินส่วนที่เกินมาก็จะเก็บไว้ในในการด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การตลาด, infrastructure, ฯลฯ

ที่มา http://challenge.documentfoundation.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: