ขอบคุณนะครับ แต่ไม่ต้องเสือก


“วิทยาศาสตร์เพิ่งพิสูจน์ได้ แต่พระพุทธเจ้าค้นพบ … มาตั้งนานแล้ว”

“การที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ …. เป็นการพิสูจน์ประสงค์ของพระเจ้า”

ตรงช่องว่าง “…” ที่ผมเว้นไว้นี่เติมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อะไรลงไปก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะตอม ทฤษฎีวิวัฒนาการ อนุภาคฮิกส์ ฯลฯ ตัวอย่างที่ผมยกมานี่เป็นของสาวกศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์กับอิสลาม แต่ผมพยายามสื่อถึงศาสนาทุกศาสนาโดยรวม เราอาจจะเปลี่ยนชื่อศาสดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปได้เรื่อยๆ ตามความ ศรัทธา ของผู้พูด

มันน่าตลกมากที่สาวกของทุกศาสนาจะพยายามดิ้นรนหาที่อยู่ของศรัทธาด้วยการเอา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไปสนับสนุนความเชื่อของตน พวกเขาทำราวกับว่า Big Bang จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล (หรือค้นพบ)

การจะเอาหลักฐาน(ทางวิทยาศาสตร์)ไปโยงกับความเชื่อทางศาสนาหรือทางจิตวิญญาณ มันง่ายมาก แทบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยด้วยซ้ำ ยิ่งในสมัยที่อินเตอร์เน็ตกระจายอย่างกว้างขวาง แค่นั่งพิมพ์ไม่กี่ตัวอักษร บิดเบือนความจริงไปตามความเชื่อของตัวเอง ง่ายสุดๆ ไม่ต้องค้นคว้าอะไรเลย เหมือนนักข่าวที่นั่งเทียนเขียนข่าวไปวันๆ (สบายกว่านักข่าวอาชีพด้วยซ้ำ เพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับคำพูดตนเอง)

ผู้ศรัทธาอาจจะอ้างว่าการกระทำเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อทางวิทยาศาสตร์และศาสนา, เป็นการปรองดองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่หาทางออกให้กับความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา

หรือสาวกผู้ศรัทธาอาจนึกกลัวว่านักวิทยาศาสตร์จะหลงลำพองในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปจนลืมศรัทธาทางศาสนา จึงต้องเผยให้เห็นถึงมุมมองในแง่มุมที่ต่างออกไป ผมหมายถึงการเผยแพร่ความคิดแบบประเภท “ลองมาเข้ารีตกับเราดูสิ แล้วก็จะเข้าใจเอง ถ้าไม่เข้ารีต แล้วจะรู้ได้ไงว่าไม่จริง” นั่นแหละ

หากนี่เป็นความหวังดีจากใจจริง ผมก็ขอขอบคุณนะครับ แต่ก็ขอย้ำให้ขณะเดียวกันว่า ไม่ต้องเสือก

จะมีศรัทธาหรือไม่ก็ตาม หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่วันยังค่ำ

จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนา วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์

เหล่าสาวกของศาสนาทั้งหลายกลับไปห่วงความมั่นคงในศรัทธาของตัวเองก่อนดีกว่า ศรัทธาประเภทไหนกันที่ต้องหยิบยืมเอาวิทยาศาสตร์ไปบิดเบือนประกอบความเชื่อของตัวเอง? หรือแท้ที่จริงพวกท่านก็ตระหนักอยู่ลึกๆ ว่า ศาสนาไม่สามารถได้ให้คำตอบที่มนุษย์อันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควานหาเหตุผลจะพอใจได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: