“Survival of the fittest” ที่ไม่ใช่ “ผู้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงอยู่รอด”


สำหรับฟิสิกส์ เรามี E=mc2 เป็นสมการที่โด่งดังขนาดเด็กประถมก็รู้จัก

วลี “Survival of the fittest” (หรือที่มักแปลเป็นไทยว่า “ผู้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงอยู่รอด”) ก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกันของชีววิทยา

และเป็นเรื่องปกติของชีววิทยา ที่มันจะเป็นที่ถกเถียงอย่างมากและนำไปสู่ปัญหาที่ปวดหัวเวลาต้องอธิบาย

เป็นสิ่งที่เข้าใจกันผิดว่า Charles Darwin บิดาแห่งวิชาวิวัฒนาการเป็นเจ้าของวลีคำนี้

ความจริงคนคิดคำนี้คือ Herbert Spencer นักคิด, ปราชญ์ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 19 เขาคิดคำนี้ขึ้นมาหลังจากที่ได้อ่านหนังสือ On the Origin of Species ของ Charles Darwin และต่อมา Darwin ก็ยืมคำนี้มาใช้อีกที หลายคนเลยเข้าใจผิดว่า Darwin เป็นคนคิดคำนี้ (อาจเป็นเพราะตอนนี้ชื่อของ Darwin ดังกว่า Spencer — ดังกว่ามากๆ ด้วย)

ปัญหาคือ Herbert Spencer คิดต่อจากความเข้าใจของเขาเองและโยงแนวคิดเรื่องของการดิ้นรน (struggle for existence) แบบ Darwinian เข้าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปสังคมในยุควิคตอเรีย และด้วยอิทธิพลทางความคิดของ Spencer สุดท้ายมันเลยนำไปสู่การลากทฤษฎีวิวัฒนาการเข้าสู่การเมือง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “Social Darwinism” (เป็นการเติ่มเต็มสิ่งที่ Darwin กังวลในตอนแรก Darwin กลัวว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการจะถูกลากเข้าไปสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งว่าทำไมเขาจึงลังเลอยู่นานถึง 20 กว่าปีก่อนตัดสินใจตีพิมพ์ On the Origin)

ตอนนี้พวกนักชีววิทยาจึงต้องวุ่นหาคำแก้ตัวการแปลความหมายคำนี้กันชิบหายเพื่อกันวิชาวิวัฒนาการออกจากการเมืองและ Social Darwinism

ประเด็นมันอยู่ตรงที่การตีความคำว่า “fit” คนทั่วไปเจอวลีนี้ก็จะคิดว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นต้อง fit (อาจจะเป็นในแง่ลักษณะทางร่างกายหรือพฤติกรรมอะไรก็ว่าไป) มันจึงจะสามารถชนะในแข่งขันตามธรรมชาติและแพร่พันธุ์ต่อไปได้

แต่ความหมายของ fit ในมุมมองของนักชีววิทยา (หรือที่ใช้กันในรูปของคำว่า “fitness”) มันแค่หมายถึง สัดส่วนที่ลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งถ่ายทอดพันธุกรรมของมันไปยังรุ่นต่อไป สังเกตว่าคำนี้เป็น relative ด้วย นั่นคือมันต้องเทียบกับลักษณะอื่นๆ ใน gene pool

สรุปจากบทเรียน “Survival of the fittest” คือ

“มึงเลิกอ้างคำพูดคนดังแบบมั่วๆ กันสักทีเหอะ รู้ได้ไงว่าตีความหมายของเขาถูกต้อง และอีกอย่างคำพูดคนดังไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไป”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: