การนับถือศาสนา คือ benevolent hypocrisy


อ่าน The Better Angels of Our Nature ไปได้นิดหน่อย ยังไม่จบเลย

แต่สะดุดใจตรงข้อสังเกตของ Steven Pinker ที่บอกว่า คนที่พร่ำบอกว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนั้นคือ “hypocrisy” ทั้งนั้น แต่เป็น benevolent hypocrisy

คุณไม่ใด้เชื่อและศรัทธาในศาสนาจริงๆ หรอก ไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม

ตัวอย่าง:

ทุกวันนี้มีคนคริสต์และอิสลามสติดีที่ไหนบ้างที่จะจับคนที่ไม่นับถือพระเจ้าเผาทั้งเป็น หรือฆ่าลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อสังเวยพระเจ้า

หรือทุกวันนี้คนพุทธมีคนไหนบ้างจะชื่นชมหากมีคน’ใจบุญ’ยกลูกเมียให้ไปเป็นทาส [ตัวอย่างพุทธนี่ผมยกเองนะ แต่ตัวอย่างของคริสต์นี่มาจากในหนังสือ]

ความจริงคือคนเราเชื่อและยินดีจะปฏิบัติตามศีลธรรม/จริยธรรมอยู่แล้ว

แต่สิ่งสำคัญคือมาตรฐานศีลธรรม/จริยธรรมในแต่ละยุคนั้นไม่เหมือนกัน และมันมีการพัฒนาไปในแนวโน้มที่ลดความรุนแรงเสมอ

ไม่เป็นความจริงเลยที่คนเราชอบบ่นว่าสมัยนี้ศีลธรรมตกต่ำลงทุกวัน (โดยเฉพาะคนที่ชอบให้เหตุผลว่าศีลธรรมตกต่ำเพราะคนหันหลังให้ศาสนา)

ความจริงคือสังคมมนุษย์ก้าวหน้าขึ้นทั้งทางด้านวัตถุและศีลธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: